Inschrijven op een aanbesteding is keihard werken.
Stapels documenten, harde deadlines en veel geduld nadat de inschrijving is ingediend.
Het inkoopproces bij aanbestedingen kan voor inschrijvers soms frustrerend lang duren.
Dat heeft een reden.

De essentie van de aanbestedingswet is dat er geen opdrachten van de markt worden gehouden, zodat er eerlijke concurrentie is en een efficiënte besteding van overheidsgeld. Dat brengt complexiteit met zich mee.

Het inkoopproces moet zorgvuldig worden uitgevoerd om:

🧠 gelijke kansen te bieden aan alle potentiële leveranciers;

🧠 aan de strikte regels en voorschriften, zowel op nationaal als Europees niveau, te voldoen;

🧠 integriteit van het gehele proces te waarborgen; en

🧠 gelijke behandeling, transparantie en non-discriminatie te garanderen.

Mooi verhaal.
Maar als inschrijver moet je nog steeds heel veel geduld hebben na je harde werk.
Je zit er helemaal in, dus als het aan jou ligt, pak je gelijk door.

Onderstaande stappen geven meer inzicht – en mogelijk begrip – in wat er achter de schermen gebeurt tussen het openen van de inschrijving en het gunnen.

👉 Stap 1: beoordelen of aan alle formele eisen is voldaan

👉 Stap 2: toetsen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

👉 Stap 3: toetsen op gestelde voorwaarden en (minimum)eisen

De inschrijvingen die niet door de eerste drie stappen heen komen worden afgewezen. Daarom is het zo belangrijk dat je goed leest aan welke eisen de inschrijving moet voldoen en daar ook daadwerkelijk aan voldoet. Lees ook ons andere blog Kill your darlings over dit onderwerp.

De inschrijvingen die wel zijn geslaagd, zijn nu klaar om te beoordelen. Mogelijk vinden er nog tussenstappen plaats waarin wordt gevraagd om verduidelijking van de inschrijving.

👉 Stap 4: individuele beoordeling door de deskundige beoordelaars. In deze stap worden de
punten verdeeld.

👉 Stap 5: plenaire meeting om tot overeenstemming (consensus) te komen. Tijdens deze meeting
komen alle beoordelaars samen om de inschrijvingen te bespreken en tot consensus te
komen.

👉 Tussenstap: vragen om verduidelijken inschrijving

👉 Stap 6: gunnen van de opdracht

Best een aardig proces. Dus als jij je je in de toekomst weer eens ergert aan het lange wachten op de uitslag van jouw inschrijving, bedenk dan dat dit wachten essentieel is voor het bevorderen van eerlijke concurrentie en het waarborgen van een efficiënte besteding van overheidsgeld.

Eerlijkheid duurt het langst!

Luister ook De Offerte Podcast podcast die Thijs en Saskia opnamen met Arjan van der Pijl. Arjan is teamleider inkoop bij de Kamer van Koophandel. Arjan heeft in zijn carrière al heel wat inschrijvingen voorbij zien komen en heeft nog veel meer tips voor je.